Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กบ

เพลง มาตรา แม่ กบ มาตราตัวสะกดแม่ กบ คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น ลบ รูป ลาภ ภาพ ยีราฟ เป็นต้น

เพลงมาตราแม่ กบ เพลง มาตรา แม่ กบ

เพลง มาตรา แม่ กบ บ ใบไม้ ป ปลา พ พาน ฟ ฟัน ภ สำเภา สหาย

ห้าตัวนั้นร่วมเป็นเพื่อนตาย มอบกายใจไว้เคียงคู่กัน

ล้วนต่างพึ่งซึ่งกันและกัน มาช่วยกันเปล่งเสียงให้ดี

มีอยู่ในมาตราของไทย มามาเรียนมาตราแม่กบ อบ อบ อบ

เพลงมาตราแม่กบ
(ทำนองเพลงตบแผละ)

จับกบ ตะปบ ประจบ เสียงดังอบ อบ อบ อบ

เห็น บ สะกดที่ใด ไม่ต้องสงสัย นั่นคือแม่กบ

ประสพ ถูกสาป ก่อบาป มีลาภ แม่กบ อบ อบ

ดูซิ ยีราฟ นั่นไง คำเหล่านี้ไซร้ เหมือน บ สะกด

ลองฟังเพลงแม่กบที่นี่ดูสิ

มาตราตัวสะกดตรงมาตรา

มาตราตัวสะกดตรงมาตราหรือตรงแม่ คือ มาตราที่มีพยัญชนะเพียงตัวเดียวเป็นตัวสะกด โดยมีอยู่ 4 มีมาตรา ได้แก่ แม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว

 • แม่กง ใช้ ง สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่กง เช่น ลิง ม่วง กางเกง รองเท้า เลี้ยง ทุ่ง สอง บาง กรง ทรง งง กวาง กล่อง มอง คล้องจอง
 • แม่กม ใช้ ม สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่กม เช่น ส้ม อุ้ม ส้อม ซ่อม ธรรม กลม กรรม ลม นม มุม มะขาม ยิ้ม ถนอม ชมรม เกม
 • แม่เกย ใช้ ย สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่เกย เช่น เฉย เนย เตย สร้อย ขาย ชาย ยาย พลอย วินัย ลอย คอย ทยอย ง่าย สาย ด้าย
 • แม่เกอว ใช้ ว สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่เกอว เช่น แมว หิว แก้ว คิ้ว นิ้ว สาว กาว ยาว หนาว เที่ยว เอว ว่าว ผิว ขาว แถว เขียว เดียว

มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่ คือ มาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกด ซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน โดยมีอยู่ 4 มีมาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กด แม่กน และแม่กบ

 • แม่กก มีตัวสะกด ก ข ค ฆ
  • ตัวอย่างคำแม่กก ตรงมาตรา เช่น กก ตก บก ฉาก จาก สุก ลูก ผูก ถูก ปีก ฉีก บอก ศอก ลอก เด็ก เล็ก โลก
  • ตัวอย่างคำแม่กก ไม่ตรงมาตรา เช่น เลข สุนัข มุข โรค เทคนิค พรรค บริจาค วัคซีน เมฆ
 • แม่กด มีตัวสะกด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส
  • ตัวอย่างคำแม่กด ตรงมาตรา เช่น จด ลด โดด ตลอด รอด รัด ชัด สกัด พลาด ขาด หาด
  • ตัวอย่างคำแม่กด ไม่ตรงมาตรา เช่น กิจ ตรวจ ตำรวจ บทบาท ประโยชน์ ประเสริฐ อูฐ ก๊าซ แก๊ส กฎ ปรากฏ ครุฑ บัตร เพชร สวิตช์ อนุญาต อุโบสถ ปฏิเสธ เทศนา โทรทัศน์ เศรษฐี กระดาษ โอกาส บวช
 • แม่กน มีตัวสะกด ญ ณ น ร ล ฬ
  • ตัวอย่างคำแม่กน ตรงมาตรา เช่น ขน บน เย็น เป็น จาน ขาน ยานยนต์ ถนน ปฏิทิน
  • ตัวอย่างคำแม่กน ไม่ตรงมาตรา เช่น ขวัญ เหรียญ ปัญหา คูณ คุณ โบราณ สัญญาณ บริเวณ อาหาร เณร เกสร พยาบาล บอล ศีล อนุบาล ผล วาฬ ทมิฬ กาฬโรค
 • แม่กบ มีตัวสะกด บ ป พ ฟ ภ
  • ตัวอย่างคำแม่กบ ตรงมาตรา เช่น จบ ลบ กบ ขนบ กรอบ ชอบ ตะเกียบ เรียบ รอบคอบ กลับ ทะเลสาบ
  • ตัวอย่างคำแม่กบ ไม่ตรงมาตรา เช่น ธูป รูป สรุป ทวีป คำสาป ยีราฟ กราฟ ไมโครเวฟ เสิร์ฟ ลิฟต์ ชีพ ภาพ อพยพ เคารพ ลาภ โลภ
   สื่อการสอนและใบงานมาตราตัวสะกด

สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่กำลังมองหาสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด เพื่อสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็ก ๆ synthetic-fuels.org มีสื่อการสอนและใบงานมาตราตัวสะกดมากมายให้เลือกดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้ทันที เพลง มาตรา แม่ กบ

บทความที่น่าสนใจ