Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่กง

มาตราตัวสะกดแม่กง เป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย หมายถึงการใช้ตัวหนังสือในการอ่านออกเสียงข้อความภาษาไทยที่มีเสียงเหมือนคำว่า “แม่กง” เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและออกเสียงคำศัพท์ไทยที่ถูกต้อง นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มีการใช้มาตราตัวสะกดแม่กงในเอกสารทางราชการและการศึกษา เพื่อให้คำมีความถูกต้องในการสื่อสารในระดับทางการต่าง ๆ มาตราตัวสะกดแม่กงสามารถเป็นเครื่องกำกับที่ช่วยให้ผู้อ่านและผู้เรียนรู้ถึงเสียงที่ถูกต้องของภาษาไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนไทยรักภาษาอย่างล้ำลึกและรักการอ่านอย่างถูกต้อง มาตราตัวสะกดแม่กงประกอบด้วยตัวอักษร 44 ตัว

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กม ความสำคัญของระบบสะกดคำแม่กกในการสื่อสารไทย

มาตราตัวสะกดแม่กม ระบบสะกดแม่กกเป็นระบบสะกดคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการเขียนภาษาไทยมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ เราสามารถพบเจอระบบสะกดแม่กกในหนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ งานบริหารงาน และการสื่อสารเชิงวิชาการอื่น ๆ มาตราตัวสะกดแม่กกมีความสำคัญอย่างใหญ่ในการเสริมสร้างการสื่อสารและการเขียนที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีจำนวนถึง 1000 คำภาษาไทยที่เคลื่อนไหวในระบบ นอกจากนี้ยังมีคำทางวิทยาศาสตร์ คำทางการแพทย์ คำทางเศรษฐศาสตร์ และคำศัพท์ในแวดวงการวิจัยและการสื่อสาร

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กก

มาตราตัวสะกดแม่กก เป็นระบบการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบสะกดแม่กกนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะคุณวีระ แมคดอนะวัน ในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้เอกสารเกริ่นนำเป็นหลักฐานในการสร้างมาตราตัวสะกด โดยจุดประสงค์หลักของระบบคือการให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจคำไทยได้ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้อนข้อมูลและค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสะกดแม่กกใช้เสียงเป็นหลักในการสะกดคำ โดยแยกเสียงออกเป็น 3 ระดับลำดับ ได้แก่

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด
ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด

เพลงมาตราแม่ กด เพลง มาตรา แม่ กด
(เนื้อร้องตามแบบสามัคคีชุมนุม)

เพลง มาตรา แม่ กด มาตราสะกดแม่กด จงจำให้หมด สิบแปดตัวมี
ทั้ง จ ฉ เข้าที กับ ช ช้าง ที่นำ ฌ เฌอ
ซ โซ่ (ฎ) ชฎา (ฏ) ปฏัก ช่างงามจริงนัก ฑ มณโฑ
(ฒ) ผู้เฒ่า ฐ ฐานใหญ่โต ด เด็กเล็กโก้ เดินโซ (ต) เต่านา
(ท) ทหารแบก (ถ) ถุง และ (ธ) ธง ต่างมุ่งหน้าตรงไปที่ ศ ศาลา
ส เสือร้ายอยู่ในพนา ผู้มีเมตตา ษ ฤาษีอยู่ไพร
มาตราตัวสะกดแม่กด สิบแปดทั้งหมดจงจำเอาไว้
ขอเชิญมาท่องเร็วไว้ ไม่พลาดพลั้งไปเป็นคนเก่งเอย

ลองฟังเพลงจากวีดีโอดูสิ

มาตราตัวสะกด แม่ กด

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กด กระจาด กะทัดรัด ขนาดย่อม ดอกพุด นัดดา แน่นขนัด เพนียด แรด ลานวัด สลัด สะพัด หวุดหวิด หูฝาด อดออม อดสู เอร็ดอร่อย บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กด โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กด มี 18 ตัว ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

จอจานใส่ขิง ฉอฉิ่งหนึ่งโหล

ชอช้างตัวโต ซอโซ่เส้นยาว

ฌอเฌอในนา ฎอชฎาสีขาว

ฎอปฎักด้ามยาว แวววาวสวยดี

ฐอฐานบ้านโพธิ์ ฑอนางมณโฑซื้อหวี

ฒอผู้เฒ่าร้อยปี อยากมีเมียงาม

ดอเด็กง่วงเหงา ตอเต่าชอบหาม

ถอถุงพวกยาม คนข้ามไปมา

ทอทหารเดินตรง ธอธงข้างหน้า

ษอฤาษีลืมตา ศอศาลามีงาน

สอเสือเนื้อหมด เลยอดอาหาร

ท่องอีกไม่นาน กลับบ้านเราเอย เพลง มาตรา แม่ กด

บทความที่น่าสนใจ