Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่กง

มาตราตัวสะกดแม่กง เป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย หมายถึงการใช้ตัวหนังสือในการอ่านออกเสียงข้อความภาษาไทยที่มีเสียงเหมือนคำว่า “แม่กง” เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและออกเสียงคำศัพท์ไทยที่ถูกต้อง นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มีการใช้มาตราตัวสะกดแม่กงในเอกสารทางราชการและการศึกษา เพื่อให้คำมีความถูกต้องในการสื่อสารในระดับทางการต่าง ๆ มาตราตัวสะกดแม่กงสามารถเป็นเครื่องกำกับที่ช่วยให้ผู้อ่านและผู้เรียนรู้ถึงเสียงที่ถูกต้องของภาษาไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนไทยรักภาษาอย่างล้ำลึกและรักการอ่านอย่างถูกต้อง มาตราตัวสะกดแม่กงประกอบด้วยตัวอักษร 44 ตัว

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กม ความสำคัญของระบบสะกดคำแม่กกในการสื่อสารไทย

มาตราตัวสะกดแม่กม ระบบสะกดแม่กกเป็นระบบสะกดคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการเขียนภาษาไทยมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ เราสามารถพบเจอระบบสะกดแม่กกในหนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ งานบริหารงาน และการสื่อสารเชิงวิชาการอื่น ๆ มาตราตัวสะกดแม่กกมีความสำคัญอย่างใหญ่ในการเสริมสร้างการสื่อสารและการเขียนที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีจำนวนถึง 1000 คำภาษาไทยที่เคลื่อนไหวในระบบ นอกจากนี้ยังมีคำทางวิทยาศาสตร์ คำทางการแพทย์ คำทางเศรษฐศาสตร์ และคำศัพท์ในแวดวงการวิจัยและการสื่อสาร

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กก

มาตราตัวสะกดแม่กก เป็นระบบการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบสะกดแม่กกนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะคุณวีระ แมคดอนะวัน ในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้เอกสารเกริ่นนำเป็นหลักฐานในการสร้างมาตราตัวสะกด โดยจุดประสงค์หลักของระบบคือการให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจคำไทยได้ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้อนข้อมูลและค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสะกดแม่กกใช้เสียงเป็นหลักในการสะกดคำ โดยแยกเสียงออกเป็น 3 ระดับลำดับ ได้แก่

Read More »

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา มาตราแม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้
ตัวอย่างคำ แม่ ก กา เช่น แม่ กา ตะกร้า อารี อาสา โลเล ท่าที พ่อครัว ผู้ดี ตอแย ถือตัว คู่หู ข้อเสนอ สาขา เวลา โอ้เอ้ มือถือ เกเร แม่ค้า ธารา เฮฮา ดารา นาที สูส

แม่ ก กา มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ๆ มาสี่ห้าใบ
อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา
หมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา กะปูม้าปูทะเล
เต่านาแลเต่าดำ อยู่ในน้ำกะจระเข้
ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กาที่มา หนังสือประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาต

การเขียนประโยค

การเขียนประโยค คือการนำคำต่าง ๆ มาเรียบเรียงติดต่อกันแล้วมีความหมายชัดเจน
ประกอบด้วยประธานและกริยา เช่น

ภาคประธาน

 • แมวดำ
 • พ่อค้า
 • คุณย่า

ภาคแสดง

 • วิ่งจับหนู
 • ขายมะพร้าว
 • ทำขนม

ประโยค

 • แมวดำวิ่งจับหนู
 • พ่อค้าขายมะพร้าว
 • คุณย่าทำขนม

การเรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราว

การเรียบเรียงประโยคเพื่อเขียนเป็นเรื่องราว ผู้เขียนจะต้องนำประโยคหลาย ๆ ประโยคมาต่อกันให้เป็นเรื่องราว ต้องจัดเรียงประโยคให้มีความต่อเนื่องกัน ไม่สับสน หลักการเรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราว ดังนี้

 1. มีคำ “กับ แก่ แต่ แม้แต่ จนกระทั้ง เพราะว่า” เป็นคำเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องราว
 2. มีลำดับเรื่อง หรือลำดับเหตุการณ์
 3. เนื้อเรื่องน่าสนใจ น่าอ่าน

ตัวอย่าง การแต่งประโยคโดยใช้คำในมาตรา แม่ ก กา แล้วเรียบเรียงเป็นเรื่องราว
คำในมาตราแม่ ก กา : แม่ ตะกร้า เวลา อารี เฮฮา
แต่งประโยค
แม่ : แม่ของฉันขายผลไม้
ตะกร้า : คุณย่าถือตะกร้า
เวลา : ฉันวิ่งเล่นในเวลาเย็น
อาสา : ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน
เกเร : เด็กเกเรชอบแกล้งเพื่อน

เรียบเรียงเป็นเรื่อง

แม่ของฉันขายผลไม้และขนมในตลาด แต่คุณย่าถือตะกร้าไปวัด จนกระทั่ง ฉันวิ่งเล่นในเวลาเย็น แต่ในวันพรุ่งนี้ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน เพราะว่า เด็กเกเรชอบแกล้งเพื่อนและทิ้งขยะ

เนื้อเพลง แม่ ก กา เพลงเพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

เด็กทั้งหลาย ยังจำได้ไหม
แม่ ก กา ในมาตราไทย
เป็นคำไทยไม่มีตัวสะกด
เราต้องจดจำ

เต่า วัว เสือ หมี งู ไก่ กา
ปลาโลมา ม้า ลา จระเข้
คำเหล่านี้ไม่มีตัวสะกด
นั่นคือแม่ ก กา

(ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง) มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

บทความที่น่าสนใจ