Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ

Read More »

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา มาตราแม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้
ตัวอย่างคำ แม่ ก กา เช่น แม่ กา ตะกร้า อารี อาสา โลเล ท่าที พ่อครัว ผู้ดี ตอแย ถือตัว คู่หู ข้อเสนอ สาขา เวลา โอ้เอ้ มือถือ เกเร แม่ค้า ธารา เฮฮา ดารา นาที สูส

แม่ ก กา มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ๆ มาสี่ห้าใบ
อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา
หมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมา
ปูแสมแลปูนา กะปูม้าปูทะเล
เต่านาแลเต่าดำ อยู่ในน้ำกะจระเข้
ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กาที่มา หนังสือประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาต

การเขียนประโยค

การเขียนประโยค คือการนำคำต่าง ๆ มาเรียบเรียงติดต่อกันแล้วมีความหมายชัดเจน
ประกอบด้วยประธานและกริยา เช่น

ภาคประธาน

 • แมวดำ
 • พ่อค้า
 • คุณย่า

ภาคแสดง

 • วิ่งจับหนู
 • ขายมะพร้าว
 • ทำขนม

ประโยค

 • แมวดำวิ่งจับหนู
 • พ่อค้าขายมะพร้าว
 • คุณย่าทำขนม

การเรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราว

การเรียบเรียงประโยคเพื่อเขียนเป็นเรื่องราว ผู้เขียนจะต้องนำประโยคหลาย ๆ ประโยคมาต่อกันให้เป็นเรื่องราว ต้องจัดเรียงประโยคให้มีความต่อเนื่องกัน ไม่สับสน หลักการเรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราว ดังนี้

 1. มีคำ “กับ แก่ แต่ แม้แต่ จนกระทั้ง เพราะว่า” เป็นคำเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องราว
 2. มีลำดับเรื่อง หรือลำดับเหตุการณ์
 3. เนื้อเรื่องน่าสนใจ น่าอ่าน

ตัวอย่าง การแต่งประโยคโดยใช้คำในมาตรา แม่ ก กา แล้วเรียบเรียงเป็นเรื่องราว
คำในมาตราแม่ ก กา : แม่ ตะกร้า เวลา อารี เฮฮา
แต่งประโยค
แม่ : แม่ของฉันขายผลไม้
ตะกร้า : คุณย่าถือตะกร้า
เวลา : ฉันวิ่งเล่นในเวลาเย็น
อาสา : ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน
เกเร : เด็กเกเรชอบแกล้งเพื่อน

เรียบเรียงเป็นเรื่อง

แม่ของฉันขายผลไม้และขนมในตลาด แต่คุณย่าถือตะกร้าไปวัด จนกระทั่ง ฉันวิ่งเล่นในเวลาเย็น แต่ในวันพรุ่งนี้ฉันและเพื่อนอาสาเก็บขยะที่โรงเรียน เพราะว่า เด็กเกเรชอบแกล้งเพื่อนและทิ้งขยะ

เนื้อเพลง แม่ ก กา เพลงเพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

เด็กทั้งหลาย ยังจำได้ไหม
แม่ ก กา ในมาตราไทย
เป็นคำไทยไม่มีตัวสะกด
เราต้องจดจำ

เต่า วัว เสือ หมี งู ไก่ กา
ปลาโลมา ม้า ลา จระเข้
คำเหล่านี้ไม่มีตัวสะกด
นั่นคือแม่ ก กา

(ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง) มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

บทความที่น่าสนใจ