Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่กง

มาตราตัวสะกดแม่กง เป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย หมายถึงการใช้ตัวหนังสือในการอ่านออกเสียงข้อความภาษาไทยที่มีเสียงเหมือนคำว่า “แม่กง” เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและออกเสียงคำศัพท์ไทยที่ถูกต้อง นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มีการใช้มาตราตัวสะกดแม่กงในเอกสารทางราชการและการศึกษา เพื่อให้คำมีความถูกต้องในการสื่อสารในระดับทางการต่าง ๆ มาตราตัวสะกดแม่กงสามารถเป็นเครื่องกำกับที่ช่วยให้ผู้อ่านและผู้เรียนรู้ถึงเสียงที่ถูกต้องของภาษาไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนไทยรักภาษาอย่างล้ำลึกและรักการอ่านอย่างถูกต้อง มาตราตัวสะกดแม่กงประกอบด้วยตัวอักษร 44 ตัว

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กม ความสำคัญของระบบสะกดคำแม่กกในการสื่อสารไทย

มาตราตัวสะกดแม่กม ระบบสะกดแม่กกเป็นระบบสะกดคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการเขียนภาษาไทยมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ เราสามารถพบเจอระบบสะกดแม่กกในหนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ งานบริหารงาน และการสื่อสารเชิงวิชาการอื่น ๆ มาตราตัวสะกดแม่กกมีความสำคัญอย่างใหญ่ในการเสริมสร้างการสื่อสารและการเขียนที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีจำนวนถึง 1000 คำภาษาไทยที่เคลื่อนไหวในระบบ นอกจากนี้ยังมีคำทางวิทยาศาสตร์ คำทางการแพทย์ คำทางเศรษฐศาสตร์ และคำศัพท์ในแวดวงการวิจัยและการสื่อสาร

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กก

มาตราตัวสะกดแม่กก เป็นระบบการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบสะกดแม่กกนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะคุณวีระ แมคดอนะวัน ในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้เอกสารเกริ่นนำเป็นหลักฐานในการสร้างมาตราตัวสะกด โดยจุดประสงค์หลักของระบบคือการให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจคำไทยได้ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้อนข้อมูลและค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสะกดแม่กกใช้เสียงเป็นหลักในการสะกดคำ โดยแยกเสียงออกเป็น 3 ระดับลำดับ ได้แก่

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย เนย เนื้อทราย เปรียบเปรย พระทัย เสวย วินัย สาหร่าย บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ เกย วันนี้มีเงินน้อย ไปซื้อหอยนั่งคอยยาย

ไปสายตลาดวาย          เงินก็หายทำหน้าหงอย

มีมือใช้ถือด้าย         ครูทำป้ายอยู่บนดอย

พี่ชายขายเพชรพลอย         จะซื้อสร้อยไปห้อยคอ

ยามจนคนแหนงหน่าย         เห็นกระต่ายตอนต่อต่อย

เงินใครอย่าใช้บ่อย         นั่นใบข่อยข้างตาข่าย

ใจน้อยคอยหัวหน้า         ไม่นึกว่าจะมาสาย

ล่มจมเพราะงมงาย         อย่าฟูมฟายอับอายคน

มาตราตัวสะกด 9 มาตรา มีอะไรบ้าง มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย บางโรงเรียนสอนนับรวม แม่ ก. กา ไว้เป็นมาตราตัวสะกดทั้ง 8 ข้างต้น รวมแล้วจึงเป็น 9 ซึ่งแม่ ก.กา ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด เป็นเพียง คำ หรือ พยางค์

หลักการจำเพื่อไปทำข้อสอบมาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกด ที่มีพยัญชนะตัวเดียวเป็นตัวสะกด ได้แก่ แม่กง, แม่กม, แม่เกอ และแม่ เกอว เรียก มาตราตัวสะกดตรงแม่

ส่วนมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ จะมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนกัน ได้แก่

  • แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ
  • แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด
  • แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
  • แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด

เพลงมาตราแม่เกย

(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)
ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์
หนูรู้จักยักษ์หรือไม่
เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร
เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)
เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอย มาตราตัวสะกดแม่เกย

บทความที่น่าสนใจ