Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย เนย เนื้อทราย เปรียบเปรย พระทัย เสวย วินัย สาหร่าย บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ เกย วันนี้มีเงินน้อย ไปซื้อหอยนั่งคอยยาย

ไปสายตลาดวาย          เงินก็หายทำหน้าหงอย

มีมือใช้ถือด้าย         ครูทำป้ายอยู่บนดอย

พี่ชายขายเพชรพลอย         จะซื้อสร้อยไปห้อยคอ

ยามจนคนแหนงหน่าย         เห็นกระต่ายตอนต่อต่อย

เงินใครอย่าใช้บ่อย         นั่นใบข่อยข้างตาข่าย

ใจน้อยคอยหัวหน้า         ไม่นึกว่าจะมาสาย

ล่มจมเพราะงมงาย         อย่าฟูมฟายอับอายคน

มาตราตัวสะกด 9 มาตรา มีอะไรบ้าง มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย บางโรงเรียนสอนนับรวม แม่ ก. กา ไว้เป็นมาตราตัวสะกดทั้ง 8 ข้างต้น รวมแล้วจึงเป็น 9 ซึ่งแม่ ก.กา ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด เป็นเพียง คำ หรือ พยางค์

หลักการจำเพื่อไปทำข้อสอบมาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกด ที่มีพยัญชนะตัวเดียวเป็นตัวสะกด ได้แก่ แม่กง, แม่กม, แม่เกอ และแม่ เกอว เรียก มาตราตัวสะกดตรงแม่

ส่วนมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ จะมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนกัน ได้แก่

  • แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ
  • แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด
  • แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
  • แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด

เพลงมาตราแม่เกย

(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)
ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์
หนูรู้จักยักษ์หรือไม่
เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร
เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)
เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอย มาตราตัวสะกดแม่เกย

บทความที่น่าสนใจ